VARSTVO ZASEBNOSTI

OBVESTILO O ZASEBNOSTI

To Obvestilo o zasebnosti določa, kako mi, podjetje AmRest Adria 2 D.O.O., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju »AmRest«), zbiramo, uporabljamo in obdelujemo osebne podatke naših kupcev (tj. obiskovalcev restavracij AmRest) in uporabnikov spletnih mest AmRest (»vi«), ter kakšne pravice imate glede obdelovanja vaših osebnih podatkov.

To Obvestilo o zasebnosti velja od 25. 5. 2018 in je dostopno na naši spletni strani www.kfc.si. Vse prihodnje spremembe tega Obvestila o zasebnosti bodo objavljene tu in veljajo od datuma objave.

 • Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov?

Upravljavec vaših osebnih podatkov je AmRest.

Za vsa vprašanja o vaših osebnih podatkih, ki jih zbiramo in obdelujemo, ali za uveljavljanje pravic v zvezi s svojimi osebnimi podatki (te so opisane v 7. Poglavju tega Obvestila o zasebnosti) se lahko obrnete na nas na info@kfc.si.

 • Osebni podatki, ki jih zbiramo o vas, in kako jih pridobimo

Osebne podatke o vas pridobimo neposredno od vas, kot je opisano v tem poglavju. V 3. Poglavju podrobneje opisujemo, zakaj zbiramo vaše osebne podatke.

 • Osebni podatki, ki jih delite z nami

Osebne podatke nam lahko sami posredujete, kadar obiščete naše restavracije, našo spletno stran (www.kfc.si), kot tudi kadar nam pošljete vprašanja, pritožbe ali predloge, ali kadar nas kakor koli kontaktirate: po telefonu, e-pošti, navadni pošti, ali kadar izpolnite obrazce za naše namene. Od vas je odvisno, katere osebne podatke želite v teh primerih deliti z vami, a ti podatki navadno vključujejo:

 • Podatke o transakciji, kot so kupljeni izdelki, cena, način plačila in podrobnosti o plačilu;
 • Vaše kontaktne podatke, kot so ime in priimek, naslov, telefonska številka in drugi kontaktni podatki;
 • Podatki o vaši napravi in uporabi naših spletnih mest;
 • Drugi osebni podatki, ki jih prostovoljno delite z nami, ko se obrnete na nas.
 • Zakaj zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke in kakšne pravne podlage imamo za to

Ta razpredelnica povzema, zakaj zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke in kakšne pravne podlage (razloge) imamo za to.

Namen zbiranja (zakaj zbiramo) Razlaga Pravne podlage (naši razlogi)
Ugotavljanje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov Za ugotavljanje ali izvajanje pravnih zahtevkov, kot tudi za obrambo pred pravnimi zahtevki bomo vaše podatke obdelali v zvezi s pritožbo. Pravna podlaga za obdelovanje teh podatkov je potreba po izvajanju pogodbe ali izvajanje ukrepov na vašo zahtevo (Člen 6, odst. 1, alineja b) Splošne uredbe o varstvu podatkov)
Odgovarjanje na vprašanja, pritožbe in predloge Da odgovorimo na vaša vprašanja, pritožbe in predloge, bomo obdelali osebne podatke, ki so vsebovani v vprašanjih, pritožbah in predlogih. Pravna podlaga za obdelovanje teh podatkov je naš zakoniti interes, da vam odgovorimo (Člen 6, odst. 1, alineja f).
Anketa o zadovoljstvu kupcev in ugotavljanje kakovosti naših storitev Da preučimo zadovoljstvo naših strank in ugotovimo raven kakovosti naših storitev, bomo obdelali vaše podatke iz ankete, ki jo bomo prosili, da jo izpolnite. Pravna podlaga za obdelovanje teh podatkov je naš zakoniti interes, da pridobimo relevantne podatke, da izboljšamo kakovost izdelkov in storitev (Člen 6 odst. 1 alineja f).
 • Komu posredujemo vaše osebne podatke

Znotraj podjetja AmRest vaše osebne podatke v glavnem obdeluje naše osebje v restavracijah, s katerimi imate stik, kadar obiščete naše restavracije, naši oddelki in zaposleni, ki so zadolženi za odnose s strankami in tisti, ki zagotavljajo, da delujemo v skladu z zakonom, na primer oddelek za pravne zadeve, oddelek za trženje, služba za stranke in notranji revizorji.

Kot je opisano v 3. Poglavju tega Obvestila o zasebnosti, včasih posredujemo vaše osebne podatke tretjim osebam zunaj podjetja AmRest, ki jih obdelujejo v našem imenu, samo, kadar je potrebno in samo za točno določen obseg. V vsakem primeru osebne podatke posredujemo samo podjetjem ali tretjim osebam, ki so locirani znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Spodaj je seznam tretjih oseb, s katerimi lahko na ta način delimo vaše osebne podatke:

 • Ponudniki rešitev IT;
 • Trženjske agencije;
 • Kurirji;
 • Podjetja, ki nudijo računovodske in administrativne storitve;
 • Podjetja, ki v našem imenu izvajajo ankete o zadovoljstvu kupcev;
 • Sodišča, nadzorne agencije ali katere koli druge javne oblasti;
 • Če imetje podjetja AmRest (delno) prevzame tretja oseba, se vaši osebni podatki prenesejo na pridobitelja.
 • Kje hranimo vaše osebne podatke in kako jih posredujemo

Vaše osebne podatke večinoma hranimo in obdelujemo na lokacijah znotraj Evropske unije (»EU«)/ Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«). Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi izven EU/EGP, večinoma v Srbijo, kjer imajo sedež nekateri naši ponudniki IT rešitev. Upoštevajte, da raven varovanja podatkov zunaj držav EU/EGP morda ni enako visoka ravni varnosti v EU/EGP. Zavzemali se bomo, da se vzdržujejo enake ravni varstva podatkov in varnostnih standardov kot v EU/EGP. V ta namen se bomo zavzemali zagotavljati, da vsi uporabniki ohranjajo primerno raven varstva podatkov.

 • Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke hranimo le tako dolgo, kot je potrebno na za namene, za katere smo jih pridobili. Vaše osebne podatke hranimo za naslednje namene:

 • Za izvajanje naših zakonskih interesov, t.j. ugotavljanje ali izvajanje pravnih zahtevkov ali obrambo pred pravnimi zahtevki – za obdobje zastaralnega roka vaših zahtevkov v skladu z veljavnimi zakoni (npr. splošni zastaralni rok je 5 let, zgoraj našteta obdobja hrambe osebnih podatkov se lahko spremenijo v skladu s spremembami veljavne zakonodaje).
 • Za izvajanje naših zakonitih interesov, tj. odgovarjanje na vaša vprašanja, pritožbe in predloge – za obdobje, ki je potrebno, da pripravimo tak odgovor, ne več kot 14 dni, pri čemer lahko podaljšamo to obdobje vaših ali naših zahtevkov v skladu z zakonom, če je obdelovanje teh podatkov potrebno za ugotavljanje ali izvajanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki.
 • Za izvajanje naših zakonitih interesov, t.j. Anketa o zadovoljstvu kupcev in ugotavljanje ravni kakovosti naših storitev – za obdobje trajanja našega zakonitega interesa, a ne dlje kot 24 mesecev.
 • Vaše pravice

Spodaj je povzetek pravic, ki jih imate v skladu z zakonom in kako postopa podjetje AmRest, da varuje te pravice. Če želite nadaljnje informacije o teh pravicah, ali želite uveljavljati katero od njih, se obrnite na nas na info@kfc.si.

 • Pravica dostopa do svojih osebnih podatkov

Imate pravico:

 • Od podjetja AmRest zahtevati potrditev o tem, ali se obdelujejo osebni podatki v zvezi z vami; in
 • Dostopati do svojih osebnih podatkov s pridobitvijo kopije teh.

Če želite dostopati do svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje podjetje AmRest, se obrnite na nas na info@kfc.si.

 • Pravica do popravka

Če so osebni podatki o vas, ki jih poseduje podjetje AmRest, nepravilni ali nepopolni, imate pravico zahtevati, da jih popravimo. Če so bili ti osebni podatki posredovani tretji osebi, jih bomo prosili, naj popravijo podatke, razen, če to ni mogoče ali če od nas zahteva nerazumno mero truda. Če zahtevate, vam bomo povedali, katerim tretjim osebam smo posredovali vaše osebne podatke. Morda bomo morali preveriti točnost novih podatkov, ki nam jih posredujete. Če želite, da popravimo vaše osebne podatke, se obrnite na nas na info@kfc.si.

 • Pravica do izbrisa

Imate pravico zahtevati, da izbrišemo vse osebne podatke o vas, ki jih posedujemo, v naslednjih primerih:

 • Če vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani;
 • Če prekličete privolitev, da obdelujemo vaše osebne podatke – a le v primerih, kjer ni druge pravne podlage za to razen vaše privolitve;
 • Če ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov in če ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi za obdelavo (glejte pravico do ugovora v Poglavju 7.6 tega Obvestila o zasebnosti);
 • Če se izkaže, da so bili vaši osebni podatki nezakonito obdelovani;
 • Če morajo biti vaši osebni podatki izbrisani, ker tako zahteva zakon.

Upoštevajte, da morda ne bomo izbrisali vaših osebnih podatkov, tudi če tako zahtevate v nekaterih primerih, posebno, kadar je njihova obdelava potrebna, da delujemo v skladu z zakonom (npr. kadar smo zakonsko dolžni obdržati podatke) in za ugotavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov. Če želite zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, ki jih hrani podjetje AmRest, se obrnite na nas na info@kfc.si.

 • Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da podjetje AmRest omeji, kako obdelujemo vaše podatke. To pomeni, da smemo shranjevati vaše podatke, brez da jih dalje obdelujemo. Obdelovanje vaših osebnih podatkov bomo omejili v naslednjih primerih:

 • Če želite, da vzpostavimo točnost podatkov; omejili bomo podatke za obdobje, ki je potrebno, da vzpostavimo točnost podatkov;
 • Kadar je naša obdelava nezakonita, a nočete, da jih zbrišemo;
 • Kadar želite, da hranimo vaše podatke, kljub temu, da jih ne potrebujemo več, za ugotavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali
 • Kadar ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov, a moramo preveriti, ali obstajajo kakšni prevladujoči zakoniti razlogi za njihovo uporabo (glejte Poglavje 7.6 tega Obvestila o zasebnosti o pravici do ugovora); omejili bomo obdelavo za obdobje, ki je potrebno, da se to preveri;

Kadar le začasno omejimo obdelavo (v prvem in zadnjem primeru zgoraj), vas bomo obvestili, ko je omejitev odstranjena. Upoštevajte, da smemo obdelovati vaše osebne podatke v nekaterih primerih, tudi kadar je obdelava prepovedana, na primer za ugotavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, varovanje pravic drugih oseb ali za razloge pomembnega pravnega interesa. Če želite zahtevati ali omejiti obdelovanje svojih osebnih podatkov, se obrnite na nas na info@kfc.si.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico zahtevati, da vam pošljemo vaše osebne podatke, ki ste nam jih sami posredovali (glejte Poglavje 2.1 tega Obvestila o zasebnosti) v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi obliki (to pomeni, da je podatke enostavno mogoče razumeti z računalnikom). Pravico imate posredovati te osebne podatke drugemu podjetju (upravljavec podatkov), ali prositi, naj to storimo mi. Takšne osebne podatke vam bomo posredovali v primerih:

 • Da smo obdelovali vaše osebne podatke, ker ste podali soglasje, ali da izvajamo pogodbo z vami; in
 • Da samodejno obdelujemo vaše osebne podatke (to pomeni, da vam na primer ne moremo posredovati osebnih podatkov v tej obliki, le, če jih imamo v papirnati obliki).

Za več informacij o uveljavljanju te pravice se obrnite na nas na info@kfc.si.

 • Pravica do ugovora

Kadar je pravna podlaga, da obdelujemo vaše osebne podatke, naš zakoniti interes in menite, da v povezavi s svojim osebnim položajem nočete več, da jih obdelujemo, lahko kadar koli ugovarjate nadaljnji obdelavi svojih osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov. V tem primeru bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke. Upoštevajte, da smemo še vedno obdelovati vaše osebne podatke, tudi če temu ugovarjate, če naši zakoniti interesi v posameznem primeru prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami (to pomeni, da vaše pravice niso nesorazmerno vplivane, medtem ko je pomembno, da mi nadaljujemo z obdelovanjem), kot tudi za ugotavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Če nasprotujete obdelovanju svojih osebnih podatkov, se obrnite na nas na info@kfc.si.

 • Pravica do preklica soglasja

Če obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja, a si kasneje premislite, imate pravico kadar koli preklicati soglasje in podjetje AmRest bo prenehalo obdelovati vaše osebne podatke. Če prekličete soglasje, bo naše obdelovanje pred vašim preklicem ostalo zakonito. Če želite preklicati soglasje, se obrnite na nas na info@kfc.si.

 • Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov morda v nasprotju z zakonom. Pritožite se lahko pri nadzornem organu v kraju svojega običajnega prebivališča (kjer živite večino časa), v kraju zaposlitve ali v kraju, kjer menite, da se je zgodila kršitev. Menimo, da je naslednji nadzorni organ primeren, če želite vložiti pritožbo: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije; kontaktni podatki so dostopni na https://www.ip-rs.si/;

 • Nam morate posredovati svoje osebne podatke?

Svoje osebne podatke nam morate posredovati, če uporabljate kontaktni obrazec na naši spletni strani. Če nam ne posredujete teh podatkov, ne bomo mogli odgovoriti na vaša vprašanja, pritožbe ali predloge iz kontaktnega obrazca.

 • Avtomatsko sprejemanje odločitev

Ne bomo sprejemali odločitev o vas, ki temeljijo zgolj na avtomatskem obdelovanju vaših podatkov, ki dosegajo pravne učinke ali podobno vplivajo na vas.

 • Od kdaj velja to Obvestilo o zasebnosti?

To Obvestilo velja od 25. 5. 2018.

Vsake spremembe ali dopolnite tega Obvestila o zasebnosti postanejo veljavne ob objavi.